اپلیکیشن خرید بلیط مترو بی کارت

طراحی و اجرای اپلیکیشن، وب سایت و پنل مدیریت پلتفرم بی کارت سرویس خرید بلیط مترو و مسیریابی مترو، با سیستم برگزاری مسابقات و سیستم ارزش گذاری امتیاز کاربران برای استفاده در خرید ها و قرعه کشی ها آنان، همچنین در این پلتفرم هر کاربر دارای کیف پول شخصی خود برای استفاده در خرید های بعدی و دیگر خرید های کاربران میباشد، از جمله خرید شارژ و ...