وبلاگ

هر آنچه که خودمان دوست داریم میخوانیم و تجربه میکنم و شما باید قبل از شروع بدانید، تحلیل، استراتژی، آموزش برای بهبود و توسعه کسب کارتان در وبلاگ آی تی من ها گردآوری شده تا همگی در کنار هم رشد کنیم

تجربه کاربری Among Us

از انجام کارها تا شیطنت (حقه بازی)
کندوکاو عمیق تر پشت طراحی ایده "کی بود" از بازی معمایی در فضا.